Eindejaars expositie


Eindejaars expositie bij Contrast Galerie en Kunstuitleen
11-11 t/m 22-12.


Michiel van Pinxteren
Michiel van Pinxteren werkt in steen, brons en hout. Hij is de zoon van beeldhouwer Ben van Pinxteren en kreeg naast zijn opleiding aan de Wackers Academie in Amsterdam, veel mee van zijn vader. Met name in de beelden van hout toont hij een “moderne” opvatting over beeldhouwen. In zijn stenen en bronzen beelden toont hij eerder een “klassieke” opvatting die in een lijn gezien kan worden met Rodin. De beelden hebben alle de eigenschap dat ze een mate van complexiteit tonen, die samengaat met toegankelijke eenvoud en harmonie. Zijn beelden bezitten een poëtische werkelijkheid met een hoge mate van gevoelswaarden. Ze nodigen uit aangeraakt te worden en hebben dus een grote ‘aaifactor’.
 

Sjaak Smetsers
Sjaak Smetsers zijn beelden lijken fantasiefiguren waar het menselijke met het dierlijke is verenigd. Fantasie en humor, transparant en doorspekt met kleur. Hij giet vaak zelf brons; bewerkt tevens koper, staal of (zilver)tin, (ver)smelt diverse soorten glas. Het lijken droombeelden, maar de dubbele gezichten in zijn beelden hebben een andere bedoeling. Sjaak legt in zijn beelden de spanning bloot van het morele fundament van het menselijk bestaan. Twee gezichten in één kop. Vier ogen. Het goede en het kwade. De driedimensionale fabelwezens sluiten inhoudelijk naadloos aan bij een lange West-Europese culturele traditie. De fabeldieren treffen we al in de elfde, twaalfde eeuw aan. Het bijzondere, hedendaagse werk van Sjaak Smetsers sluit aan bij een lange kunsttraditie maar staat tegelijkertijd qua ideeën en uitvoering op hoogst originele benen. En dat is geen fabeltje.
 

Ena Rutten
Ena Rutten is tijdens het schilderproces sterk betrokken bij de verschillende technieken en materialen; altijd onderzoekend en experimenterend. Het toeval zoveel mogelijk kansen biedend, met de heerlijke mogelijkheid tot onverwachte resultaten. Deze intuïtieve en onsystematische aanpak moet niettemin tot elegante composities leiden. En hoewel de eerste lagen chaotisch zijn, mist het schilderij uiteindelijk de ‘trendy’ artistieke slordigheid. Het is belangrijk voor haar dat haar werk een grote suggestieve kracht heeft en dat er een balans is tussen energie en stilte. Wat de verschillende thema’s gemeen hebben is een “levendige stilte”. Een gezicht, een bloemenveld, de onderwaterwereld of een prachtig landschap geven een kalme en stille indruk, terwijl er tegelijkertijd veel gaande is.
 

Gerna Scheepens
Gerna Scheepens heeft binnen de beeldende kunst het tekenvak als haar grote passie. Tijdens en vooral ook na haar opleiding begon het experimenteren en het vinden van een eigen weg. Het tekenen zelf, de spanning in het zoeken naar nieuwe thema’s, en het bedenken van de uitvoering daarvan om tot een volwaardig eindproduct te komen, ervaart zij als een verrijking van haar leven. Vakmanschap, originaliteit en kwaliteit staan daarbij hoog in het vaandel. De onderwerpen zijn veelal gericht op het landschap en meestal gecombineerd met bebouwing. En alhoewel er enige abstractie in het werk te bespeuren is, blijft het toch zeker figuratief. Een vrolijk uitstapje zijn de kleurrijke fantasievoorstellingen op bierviltjes en keramieke schalen.