Margit Junge

Margit Junge ( Amsterdam, 1962) vond geen artistieke voldoening in diverse baantjes waarna ze besloot om als autodidact  te kiezen voor haar echte passie: de kunst. Honderden werken hangen inmiddels door heel Nederland bij particulieren en bedrijven. Ze heeft bewust gewerkt om een “Jungestijl” te ontwikkelen. Het gevolg is dat een Junge duidelijk te herkennen is door haar inmiddels eigen vormentaal. Ze toont de kijker abstracten, vrouwenhoofden, fantasiedieren,  mozaïek, beschilderde houtblokken en meubels. Het werk van Junge is rijk geornamenteerd met zwierige lijnen en handmatig opgebracht bladgoud.