Ton Schulten

Ton Schulten (Ootmarsum, 25 april 1938) is zoon van een bakker in Ootmarsum. Na zijn jeugd in een katholiek gezin startte hij op de Academie voor Kunst en Industrie te Enschede waar hij in 1962 cum laude afstudeerde als grafisch ontwerper en vormgever. Na een loopbaan als reclameman gaat Schulten zich vanaf 1989 wijden aan de schilderkunst. Hij ontdekt het Twentse coulisselandschap als inspiratiebron. Zij werk wordt sterk figuratief. In 2004 kreeg de schilderstijl van Ton Schulten erkenning doordat zijn stijl officieel het Consensisme wordt genoemd. Schulten heeft een eigen museum in zijn geboortestad.