Daan van Tricht

Daan van Tricht kwam in 2011 al als student aan de kunstacademie in de belangstelling vanwege het door hem geïntroduceerde begrip “Tragisch Realisme. Het ging hier om een aanklacht tegen het ingedutte culturele klimaat van de Achterhoek en tegen de doofheid van bestuurders tegen nieuwe ideeën van jonge inwoners van de streek. Van Tricht en zijn kunstvrienden pleiten voor hernieuwd elan, lef en onderzoek in hun woonstreek, en dus in hun kunst. Het leidde tot deze spannende, voorlopig nieuwe kunststroming waarvan de ontwikkeling nog af te wachten valt.  Revolutionaire kunst, dus.