Ed Toorenburg

Ed Toorenburg.   Schildert abstracte monumentale schilderijen waarin verlatenheid, nietigheid, verval tegenover kracht en tijdloosheid komt te staan.